جواهر ساز سیمی

جواهر ساز سیمی

جواهر ساز سیمی یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی طلا و جواهر سازی است که شایستگی های از قبیل انتخاب مواد اولیه ، انتخاب سنگ ، طراحی و ساخت انواع گردبند و دستبند ، گوشواره ، ساعت ، انگشتر و ساخت آنها ، تغییر و تعمییر کلیه موارد یاد شده ، بازار یابی و ایجاد فضای مناسب برای فروش را در بر می گیرد این شغل با مشاغلی از قبیل طلا سازی صنعتی و نقره سازی در ارتباط است .

طول دوره آموزش : ۱۷۰ ساعت

زمان آموزش نظری : ۵۵ ساعت

زمان آموزش عملی : ۱۱۵ ساعت