جواهر ساز مهره ای

جواهر ساز مهره ای

جواهر ساز مهره ای شغلی در گروه طلا و جواهر سازی می باشد و شامل وظایف انتخاب مهره ، ابزار ، تجهیزات و مواد اولیه مناسب ، هماهنگ کردن طرح و رنگ ها ، ایجاد تناسب بین مهره ها با در نظر گرفتن جنس ، وزن و اندازه مهره ، استفاده از قطعات جانبی ، بافت با تخ و مهره ، ساخت گره های کاربردی ، انواع گردبند ، دستبند و گوشواره مهره ای می باشد و در زمینه بسته بندی ، قیمت گذاری ، بازاریابی و فروش محصولات فعال بوده و با مشاغل نمایشگاه داران صنایع دستی و فروشگاه ها در ارتباط می باشد .

طول دوره آموزش : ۱۶۰ ساعت

زمان آموزش نظری : ۶۰ ساعت

زمان آموزش عملی : ۱۰۰ ساعت