مقالات آموزشی

اتلاف وقت مدیران

 بامروری برکارهای جاری مدیران دستگاه های اجرایی ومؤسسات وشرکتهابه این نتیجه میرسیم که کارهای کم اهمیت وبی نتیجه بخش قابل ملاحظه ای ازکارمدیران رابه خوداختصاص داده وباعث ازبین رفتن زمان مفیدمدیران وبازماندن آنان ازکارهای اصلی ومهم اعم ازبرنامه ریزی،سازماندهی، هدایت ورهبری وکنترل ونظارت میگردد.دراینجاباآوردن پاره ای ازمواردمی توان امیدواربودکه قسمتی ازاوقات مدیران ایران اسلامی وخصوصا استفاده کنندگان ازاین وبلاگ ازکارهای مذکورکسروبه کارهای اصولی وزیربنائی یادشدگان اضافه گردد: Continue reading

ارزش وقت

شما تا چـه اندازه برای وقت خود ارزش قائلید؟ آیا از بـرنامه زمـانی مـشخصی برای به انجام رسـانـیـدن کـارهــای خودپیروی میکنید؟ یک عامل بسیار مهم در هر موفقیتی برنامه ریـزی صحیح و پیروی از یک برنامه زمانی مشخص برای نیل بـه اهداف مطلوب میـبـاشد. اکنون برای آنکه قادر باشید ازوقــت خود به نحو احسن استفاده کنید نکات و راهکارهای زیر را در زندگی خود بکار بندید: Continue reading

اقسام تصمیم سازی

۱- تصمیم سازی ذهنی: این دسته شامل تصمیمات شخصی  شماست. تصمیمی است که احساسات و تمایلات فردی شما نقش اساسی را در آن بازی میکند. مثلا این مسئله که چگونه میخواهید زندگی کنید و یا از چه غذایی خوشتان می آید، تصمیماتی ذهنی میباشند. د Continue reading

حفظ شان در محیط کار

 ” شان افراد در گرفتن مقام نیست، بلکه در استحقاق آنها در بدست آوردن آن مقام خلاصه می شود.”  ارسطو

 

شما به پیشرفت های تحصیلی و شغلی خود افتخار می کنید و مشتاقید تا به عرصه چالش های جدید قدم بگذارید. این چالش ها برای شما موقعیت ها و آزمایشاتی را فراهم می آورند که شخصیت و شان شما را زیر بوته آزمایش خواهد برد. به خاطر داشته باشید: نگه داشتن شان شخصی تماما در اعتماد به نفس، عزت نفس و عدالت خلاصه می شود. Continue reading

بالا بردن موفقیت

 

.، توماس واتسن موسس IBM میگوید“اگر می خواهید میزان موفقیتتان را بالا ببرید، شکست هایتان را دو برابرکنید.”

وقتی می خواهید تاثیری شگرف در محل کار خود بگذارید و مرکز توجه باشید، ممکن است با شکست های کوچک و بزرگ از هدف خود جا بمانید. اما طریقه ی برخورد شما با شکستهایتان همان چیزی است که به موفقیتتان کمک می کند. سؤال اینجاست: آیا آنقدر باهوش هستید که بتوانید از شکست هایتان درس بگیرید؟

 

Continue reading

اساس برنامه ریزی

۱-خودشناسی

۲-جهت بخشی فعالیت ها

۳-بهبودکیفیت زندگی درظرف زمان

مدیریت زمان:استفاده ی بهینه وبهتراززمان که همان برنامه ریزی است(تسلط وکنترل برفرصت ها وجهت دادن به فعالیت ها). Continue reading