رشته های آموزشی

جواهر ساز سیمی

جواهر ساز سیمی یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی طلا و جواهر سازی است که شایستگی های از قبیل انتخاب مواد اولیه ، انتخاب سنگ ، طراحی و ساخت انواع گردبند و دستبند ، گوشواره ، ساعت ، انگشتر و ساخت آنها ، تغییر و تعمییر کلیه موارد یاد شده ، بازار یابی و ایجاد فضای مناسب برای فروش را در بر می گیرد این شغل با مشاغلی از قبیل طلا سازی صنعتی و نقره سازی در ارتباط است .

طول دوره آموزش : ۱۷۰ ساعت

زمان آموزش نظری : ۵۵ ساعت

زمان آموزش عملی : ۱۱۵ ساعت

جواهر ساز مهره ای

جواهر ساز مهره ای شغلی در گروه طلا و جواهر سازی می باشد و شامل وظایف انتخاب مهره ، ابزار ، تجهیزات و مواد اولیه مناسب ، هماهنگ کردن طرح و رنگ ها ، ایجاد تناسب بین مهره ها با در نظر گرفتن جنس ، وزن و اندازه مهره ، استفاده از قطعات جانبی ، بافت با تخ و مهره ، ساخت گره های کاربردی ، انواع گردبند ، دستبند و گوشواره مهره ای می باشد و در زمینه بسته بندی ، قیمت گذاری ، بازاریابی و فروش محصولات فعال بوده و با مشاغل نمایشگاه داران صنایع دستی و فروشگاه ها در ارتباط می باشد .

طول دوره آموزش : ۱۶۰ ساعت

زمان آموزش نظری : ۶۰ ساعت

زمان آموزش عملی : ۱۰۰ ساعت

توخالی ساز

استاندارد آموزش: ۵۰ ساعت

بازیاب طلا از خاک

استاندارد آموزش: ۷۵ ساعت

النگو وحلقه ساز وتراشکار فلزات قیمتی

استاندارد آموزش : ۵۶ ساعت

پوشش گر فلزات قیمتی

طبق استاندارد ،پوشش گر الکتریکی فلزات قیمتی کسی است که بتواند از عهده چربی زدایی واکسید وپوشش برداری وآبکاری قطعات مختلف واندازه گیری بعضی از ویژگی های قطعات آبکاری شده برآید

استاندارد آموزش پوشش گر الکتریکی درجه ۱ : ۴۱۶ ساعت

استاندارد آموزش پوشش گر الکتریکی درجه ۲ : ۵۵۰ساعت

گوهر تراش

طبق استاندارد،گوهرتراش کسی است که بتواند ویژگی های فیزیکی وشیمیایی سنگهای قیمتی راتشخیص داده وبااستفاده ازابزارهای گوهرتراش براساس نقشه وطرح های داده شده ،سنگ های قیمتی را تراش بدهد

استاندارد آموزش تراش سنگها به روش دامله: ۳۴۸ ساعت

استاندارد آموزش سنگها به روش زاویه: ۲۵۷ ساعت

 

ملیله ساز نقره

طبق استاندارد،ملیله ساز نقره کسی است که از عهده تشخیص آثار ملیله برآمده وبا شناخت مواد اولیه وذوب نقره ،تبدیل نقره مذاب به شمش وعملیات آماده سازی زیرکار وفوم ریزی، توانایی ساخت قطعات متفاوت ملیله را داشته باشد

استاندارد اموزش: ۱۶۸ ساعت

طراح طلا وجواهر

طبق استاندارد طراح طلا وجواهر کسی است که بتواند از عهده طراحی قطعات زینتی طلا وجواهرات وسنگهای قیمتی ،تشخیص فرآیندهای قالب سازی وریخته گری برآید ونیز دراین راستا بتواند با روش های طراحی آزاد ازعهده نقشه کشی ونقشه خوانی ،اندازه گیری، علامت گذاری وخط کشی برآید.

استاندارد آموزش: ۲۳۲ ساعت

 

طراح طلا وجواهربارایانه

طبق استاندارد،طراح طلا وجواهربارایانه کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم از عهده نصب برنامه وترسیم انواع سطوح واحجام هندسی وغیر هندسی ،مدلسازی آویزها وبکارگیری ابزارهای ویرایشی وتوری ها(mesh) درساخت مدل وترسیم چنگها وچگونگی چیدن سنگها درجواهر وترسیم انواع گوناگون انگشتر واستفاده ازمواد،بافتها ورنگ ها درحجم دادن به تصویر اولیه بر آید.

استاندارد آموزش: ۲۲۰ ساعت